my.wikipedia.org
2018-11-20 11:33:43 UTC

Statistics on recent changes

Most active articles

ViewsUsersEditsRevertsDiffTitle
1.6 k00ဗဟိုစာမျက်နှာ
17364.6 kဒေးဗစ်ဘုရင်
212753 kမက်ထရို မနီလာ
14265.8 kအက္ကဘာမင်း
28400အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးဘုရား
12235.8 kခုဆဆွတ်မြို့၊ ဂွန်းမ
11235.8 kခန်နမြို့၊ ဂွန်းမ
11235.7 kခန်ရမြို့၊ ဂွန်းမ
18232.8 kမျိုးမြင့်ညိမ်း
122927အိမခနဲမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
622922ရှရိမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
102549ဘင်နာဇာ ဘူတို
1423-246ကလေးမြို့
82277ဖောင်းပြင်မြို့
62252ပုလဲမြို့
14220အရာတော်မြို့နယ်
13220အရာတော်မြို့
11220ဗန်းမောက်မြို့
9220မြောင်မြို့နယ်
7220မြောင်မြို့
6121.1 kခမိခါဝါမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
3113.8 kဘနာဇီယာဘူတို
3111.2 kဟိုရိုခနိုင်းမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
5141.4 kကမ္ဘာ့လူဦးရေ
13230ဘူမိဘော အဒူလျာဒက်
3111 kရိရှိရိဖုဂျိမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
3111 kရိရှိရိမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
511977မိနမိဖုရာနိုမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
611948မဆွတ်မအဲမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
511952မခုဘဲဆွတ်မြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး

New articles

ViewsUsersEditsRevertsDiffTitle
17364.6 kဒေးဗစ်ဘုရင်
212753 kမက်ထရို မနီလာ
14265.8 kအက္ကဘာမင်း
12235.8 kခုဆဆွတ်မြို့၊ ဂွန်းမ
11235.8 kခန်နမြို့၊ ဂွန်းမ
11235.7 kခန်ရမြို့၊ ဂွန်းမ
122927အိမခနဲမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
622922ရှရိမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
102549ဘင်နာဇာ ဘူတို
6121.1 kခမိခါဝါမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
3111.2 kဟိုရိုခနိုင်းမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
3111 kရိရှိရိဖုဂျိမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
3111 kရိရှိရိမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
511977မိနမိဖုရာနိုမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
611948မဆွတ်မအဲမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
511952မခုဘဲဆွတ်မြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
211999တခိနိုအုအဲမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
211992နနအဲမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
411957ရန်ခိုရှိမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
511942ရှိခဘဲမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
211989တိုးယခိုမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
411953ရဲဘွန်းမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
411953ရှခိုတန်မြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
611919ရှိမိုခါဝါမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
411953ရှင်တိုခုမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
411949ရှိခအိုအိမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
311966ဟမတွန်ဘဲဆွတ်မြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
311966ဆမနိမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
211973နခရှိဘဲဆွတ်မြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
311957ဟိုရိုနိုဘဲမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး

Most viewed articles

ViewsUsersEditsRevertsDiffTitle
1.6 k00ဗဟိုစာမျက်နှာ
28400အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးဘုရား
212753 kမက်ထရို မနီလာ
18232.8 kမျိုးမြင့်ညိမ်း
17364.6 kဒေးဗစ်ဘုရင်
14265.8 kအက္ကဘာမင်း
1423-246ကလေးမြို့
14220အရာတော်မြို့နယ်
13220အရာတော်မြို့
13230ဘူမိဘော အဒူလျာဒက်
13121မဏိရတနာဆံတော်ရှင်စေတီတော်
12235.8 kခုဆဆွတ်မြို့၊ ဂွန်းမ
11235.8 kခန်နမြို့၊ ဂွန်းမ
11235.7 kခန်ရမြို့၊ ဂွန်းမ
11220ဗန်းမောက်မြို့
102549ဘင်နာဇာ ဘူတို
9220မြောင်မြို့နယ်
922-1ကသာမြို့
82277ဖောင်းပြင်မြို့
822-1ဗန်းမော်မြို့
81163ကောလင်းမြို့
7220မြောင်မြို့
71179တမူးမြို့
71124အင်တာနက် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး
622922ရှရိမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
62252ပုလဲမြို့
6121.1 kခမိခါဝါမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
611948မဆွတ်မအဲမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
611919ရှိမိုခါဝါမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး
613980ကာဇန်မြို့

Templates

ViewsUsersEditsRevertsDiffTitle
3111 kTemplate:Better source

Others

ViewsUsersEditsRevertsDiffTitle
85200Special:Search

Edits by minute

Graphique éditions

Users for 10 minutes

Graphique éditions

IP

EditsRevertsDiffSpeedUser
1245 m1.47.78.156
2-2855 m103.52.14.171
27258 m116.206.139.100
16823 m103.197.197.106

Bots

EditsRevertsLogDiffSpeedUser
1212102 k2 mWelcome-Bot
8-4882 mCommonsDelinker